Powder Navigator

De Web-tool:

Powder Navigator is een web-tool waarin een vergelijking wordt gemaakt op verwerkingseigenschappen van poedercoatings. Deze eigenschappen zijn vastgesteld in 12 testen. Door de juiste wegingsfactoren mee te geven, kunnen problemen bij de verwerking voorkomen of opgelost worden. Zo kan de optimale poedercoating bij de installatie en het eindproduct worden gekozen. Als de web-tool goed gebruikt wordt is het mogelijk een besparing op uw poederverbruik te realiseren. Bv bij een verbruik van 10 ton poedercoating en 2% besparing levert dit al snel € 1000,00. De terugverdientijd van de licentiekosten kan zo snel worden berekend. De database bevat geen prijzen, de gebruiker kan met de uitkomsten zelf berekenen welke poedercoating de beste kwaliteit-prijsverhouding heeft. PowderNavigator speelt een grote rol bij kennisverbreding, opleiding, energiebesparing en dematerialisatie. Dus een verantwoorde aanvulling op uw beleid inzake MJA-energie, de "Milieu prestatieladder" en "Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen".

Het gebruik van de Web tool:

  • Na aanmelding voor een licentie wordt een gebruikersnaam met inlogcode verstrekt.
  • Het veld Selectie criteria bevindt zich aan de linkerzijde van de Webpagina. Hiermee kan een filter gelegd worden over de in de database aanwezige poedercoatings.
  • De 12 wegingsfactoren met een waarde van 0-10 kunnen aan de rechterzijde van de Webpagina worden ingegeven. Wegingsfactoren worden gebruikt om bepaalde aspecten meer waarde te geven.
  • Na een eerste keuze bij weegfactoren te hebben ingegeven worden deze bij de volgende selectie vastgehouden. Als dit niet wenselijk is, klik dan op "klik hier".
  • Door op "navigatie" te klikken, wordt een overzicht van de beschikbare poedercoatings in de database zichtbaar.
  • Door met de muis naar een balkje te gaan, wordt de gevonden waarde zichtbaar.
  • Door op "detail" te klikken worden alle parameters van het poeder zichtbaar.

Deze web-tool is mede mogelijk gemaakt door een TKV-FO/Interreg project:

www.deutschland-nederland.eu